Ιπποκράτης Печать
There are no translations available.

Ιπποκράτης ο Κώος - Πατέρας της Ιατρικής

Ο Ιπποκράτης, όπως είναι γνωστό, γεννήθηκε στην Κω περί το 460 π.Χ. Hippocrates

Από την αρχή της βιογραφίας του Σωρανού έχουμε την πληροφορία ότι ο Ιπποκράτης ήταν υιός του Ηρακλείδη και της Φαιναρέτης, εικοστός απόγονος του Ηρακλή και δέκατος ένατος απόγονος του Ασκληπιού.

Ήταν πολύ φυσικό να συνδεθή συγγενικά ο μεγαλύτερος ιατρός της αρχαιότητας με τον απαράμιλλο θεραπευτή, τον Ασκληπιό, που κατά την παράδοση ήταν «ο ευρέτης της ιατρικής». Άλλωστε στην Κω λειτουργούσε ήδη κέντρο λατρείας του Ασκληπιού, όπου ο πατέρας του Ηρακλείδης και ο πάππος του Ιπποκράτης ο Α’, λαμπροί Ασκληπιάδες, ήσαν ιερείς του Ασκληπιείου της Κω και εξαίρετοι ιατροί.
Αλλά και η συγγενική σύνδεση του Ιπποκράτη με τον ημίθεο Ηρακλή νομίζω ότι μπορεί να αιτιολογηθεί: Ο Ηρακλής γλυτώνει τους ανθρώπους από τις καταστρεπτικές δυνάμεις. Ο Ιπποκράτης απαλλάσσει τους ανθρώπους από τις ολέθριες ασθένειες. Ο πρώτος θεωρείται μυθικός ευεργέτης της ανθρωπότητας. Ο δεύτερος είναι ο υπαρκτός ευεργέτης των ανθρώπων.
Ο Ιπποκράτης μυήθηκε στα ιατρικά θέματα από τον πατέρα του, κατ’ άλλους και από τον πάππο του. Εκπαιδεύτηκε σε δύο από τις περιφημότερες ιατρικές Σχολές της αρχαιότητας, στη Σχολή της Κω και στη Σχολή της Κνίδου. Μεγάλο μέρος της άσκησής του στην ιατρική οφείλει ο Ιπποκράτης στο Ασκληπιείο της γενέτειράς του, όπου πολλοί ασθενείς προσέρχονται για θεραπεία από διάφορα μέρη του τότε γνωστού κόσμου.

Ο Στράβων μας περιέσωσε παράδοση, κατά την οποία ο Ιπποκράτης ασκήθηκε ειδικά στη δίαιτα ασθενειών μελετώντας τις θεραπευτικές περιγραφές που βρίσκονται στο Ασκληπιείο της Κω.

Ο Ιπποκράτης δεν περιορίστηκε μόνο στην ιατρική εκπαίδευση, αλλά απέκτησε ευρύτερη μόρφωση και γνώσεις ρητορικής και φιλοσοφίας. Οι βιογράφοι του τον συνδέουν με το ρήτορα Γοργία και το φιλόσοφο Δημόκριτο.

Ταξίδευσε σε διάφορες πόλεις με κίνητρο τη φιλομάθειά του. Η πρόθεσή του, όπως αναφέρεται στη βιογραφία του Σωρανού, ήταν να δει από κοντά τα συμβαίνοντα σε άλλες χώρες και να εξασκηθεί καλύτερα στην τέχνη του. Ήθελε να γνωρίσει τη φύση και τις κλιματολογικές συνθήκες διαφόρων τόπων, να μελετήσει τις ενδημικές ασθένειες, τον τρόπο διαβίωσης των κατοίκων, την επίδραση του περιβάλλοντος και να μάθει τις παρατηρήσεις και άλλων ανθρώπων.

Ερεύνησε επισταμένως την ιατρική των ιερέων στα Ασκληπιεία, εξήτασε την ιατρική των μάγων και των πρακτικών ιατρών, μελέτησε την ιατρική των Γυμναστών, ερεύνησε την ιατρική των φιλοσόφων και χάραξε με τη μεγαλοφυΐα του νέες μεθόδους του ανθρώπινου οργανισμού.

Ανέλαβε την Ιατρική Σχολή της Κω, έθεσε νέες βάσεις στη διδασκαλία της ιατρικής και έδωσε ξεχωριστή λάμψη στην επιστήμη. Με την ευρύτητα του πνεύματός του διέβλεψε ότι η ιατρική τέχνη δεν θα μπορούσε να αναπτυχθή μέσα στα οικογενειακά πλαίσια, ούτε να ωφελήση με τη μυστική μετάδοση της τέχνης από πατέρα σε υιό. Γι’ αυτό ακριβώς έσπασε τον κλειστό οικογενειακό κύκλο και επεξέτεινε τη διδασκαλία του πέρα από τους υιούς των ιατρών σε όλους εκείνους που είχαν την κλίση και την ικανότητα να μάθουν την τέχνη.

Ο γνωστός επιγραφολόγος Carratelli θεωρεί το άνοιγμα αυτό ένδειξη θαρραλέου πνεύματος του ευφυούς Κώου, ο οποίος χάραξε ένα αριστοτεχνικό δρόμο για το Ελληνικό πνεύμα. Η φήμη των ιατρών της Κω και προ πάντων η ακτινοβολία του Ιπποκράτη προσείλκυσαν στη Σχολή της Κω πολλούς νέους από διάφορες περιοχές που αναδείχθηκαν εξαίρετοι ιατροί. Όταν αργότερα σε προχωρημένη ηλικία αποφάσισε να αναχωρήσει από την Κω για Θεσσαλία, φρόντισε να εξασφαλίση την περαιτέρω λειτουργία της Σχολής αναθέτοντας τη διεύθυνση στον μαθητή του Πόλυβο.

Απέθανε στη Λάρισα περί το 370 π.Χ.


Κως όρκος του Ιπποκράτη

 

Μανώλης Κιαπόκας